Bà lão khỏe phi thường: Đứng bàn chông tập tạ

09:56, 24/11/2009

Không ai là không biết tới cụ bà Sakinat Hanapieva, 75 tuổi, bởi cụ sở hữu một sức khoẻ phi thường, hiếm thấy ở những người trong độ tuổi này.

Không ai là không biết tới cụ bà Sakinat Hanapieva, 75 tuổi, bởi cụ sở hữu một sức khoẻ phi thường, hiếm thấy ở những người trong độ tuổi này.

[video(3626)]

Theo Bee.net.vn