Bố ơi là bố

09:55, 19/11/2009

Tưởng ông bố quan tâm đến cậu con trai đang gặp nguy hiểm, nhưng thật không ngờ là ông quan tâm đến gói bánh.

 

Tưởng ông bố quan tâm đến cậu con trai đang gặp nguy hiểm, nhưng thật không ngờ là ông quan tâm đến gói bánh.