Boxing mèo

09:59, 19/11/2009

Cuộc chiến đấu của hai chú mèo được ông chủ sắp xếp như một trận boxing, cũng có người thắng kẻ thua như thật.

 

Cuộc chiến đấu của hai chú mèo được ông chủ sắp xếp như một trận boxing, cũng có người thắng kẻ thua như thật.

Các tin khác