Chết cũng không quên được nợ

10:04, 19/11/2009

Tưởng cô gái tìm chàng trai đã cứu mạng mình hôm trước để trả ơn. Ai ngờ là đòi nợ, con gái nhớ dai thật.

 

Tưởng cô gái tìm chàng trai đã cứu mạng mình hôm trước để trả ơn. Ai ngờ là đòi nợ, con gái nhớ dai thật.