Chơi nhau thế hả

09:38, 24/11/2009

"Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất" - câu nói nổi tiếng ấy được chàng trai áo đen kia vận dụng khá thành công đấy :D

{video(3628)}

"Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất" - câu nói nổi tiếng ấy được chàng trai áo đen kia vận dụng khá thành công đấy :D