Hip hop đỉnh cao

09:29, 30/11/2009

Màn trình diễn hip hop rất độc đáo của hai nghệ sĩ... khán giả vỗ tay ủng hộ rất nhiệt tình.

Màn trình diễn hip hop rất độc đáo của hai nghệ sĩ... khán giả vỗ tay ủng hộ rất nhiệt tình.