Không phải chó của ông hả

09:34, 30/11/2009

Không phải chó của ông thì tôi vứt chúng vào sọt rác. Hành đồng của người đàn ông đã làm cho nhiều người thấy đau xót.

Không phải chó của ông thì tôi vứt chúng vào sọt rác. Hành đồng của người đàn ông đã làm cho nhiều người thấy đau xót.