Lớp học kinh hoàng

09:40, 30/11/2009

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, với những học trò tình quái và khó bảo thể này chắc không một thầy cô nào có thể trụ lại được.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, với những học trò tình quái và khó bảo thể này chắc không một thầy cô nào có thể trụ lại được.