Quý bà ăn kem

10:42, 26/11/2009

Ăn kem có rất nhiều kiểu ăn nhưng kiểu ăn kem như thế này của các quý bà mới thật là độc đáo. Chúng ta cùng theo dõi nào :)

{video(3664)}

Ăn kem có rất nhiều kiểu ăn nhưng kiểu ăn kem như thế này của các quý bà mới thật là độc đáo. Chúng ta cùng theo dõi nào :)