Xin lỗi hơi quá tay chút

15:43, 23/11/2009

Thực lòng thì anh chàng này không cố ý làm như vậy đâu. Chỉ tại anh kia núp kín quá mà sức thì lực điền. Câu hỏi đặt ra là...giải quyết hậu quả thế nào giờ?

{video(3620)}

Thực lòng thì anh chàng này không cố ý làm như vậy đâu. Chỉ tại anh kia núp kín quá mà sức thì lực điền. Câu hỏi đặt ra là...giải quyết hậu quả thế nào giờ?