Ai hét to hơn

11:03, 08/12/2009

Phụ nữ hơn đàn ông ở nhiều khoản lắm mà đặc biệt là khoản hét. Nhưng sau khi xem xong clip này, bạn sẽ phải thay đổi quan điểm của mình.

{video(3852)}

Và giờ thì bạn đã hiểu, đàn ông có lúc cũng hét to như thường và hét to hơn cả phụ nữ. Đó là lúc tinh thần cực khoái phải không :D