Nẫng tay trên

11:22, 08/12/2009

Cuộc dượt đuổi của con báo với con nai nhỏ sắp đến hồi ngã ngũ thì bị anh chàng kia nẫng mất tay trên. Thật không thể tin được.

{video(3857)}

Cuộc dượt đuổi của con báo với con nai nhỏ sắp đến hồi ngã ngũ thì bị anh chàng kia nẫng mất tay trên. Thật không thể tin được.