Nhà tắm hơi biến thành thư viện

09:14, 04/12/2009

Đang tắm hơi sung sướng, bước ra ngoài thì lại là một thư viện với biết bao nhiêu người đang ngồi đó đã làm biết bao người phải giật mình.

Đang tắm hơi sung sướng, bước ra ngoài thì lại là một thư viện với biết bao nhiêu người đang ngồi đó đã làm biết bao người phải giật mình.