Nhảy đẹp như MJ

09:20, 04/12/2009

Chàng trai nhảy các điệu nhảy giống Micheal Jackson cùng với một người bạn đã làm cho mọi người bất ngờ với màn trình diễn của mình.

Chàng trai nhảy các điệu nhảy giống Micheal Jackson cùng với một người bạn đã làm cho mọi người bất ngờ với màn trình diễn của mình.