Quảng cáo siêu dở của Việt Nam

08:58, 07/12/2009

Một màn quảng cáo hết sức buồn cười của Việt Nam, lúc đầu tưởng hoành tráng, càng về sau càng buồn cười.

Một màn quảng cáo hết sức buồn cười của Việt Nam, lúc đầu tưởng hoành tráng, càng về sau càng buồn cười.