Sợi dây vô hình

09:06, 07/12/2009

Không có sợi dây nào, nhưng những người trong cuộc đã làm cho những người đi đường phải cảnh giác và khi biết được thì họ thật là ngốc nghếch.

Không có sợi dây nào, nhưng những người trong cuộc đã làm cho những người đi đường phải cảnh giác và khi biết được thì họ thật là ngốc nghếch.