Pha chạy trốn cảnh sát vô cùng liều lĩnh

Đỗ sai quy định và bị cẩu lên xe tải chuyên dụng, nhưng tài xế không chịu nộp phạt, không muốn bị giữ xe nên phi thẳng từ trên xe tải xuống đường bằng cách lùi.

Ảnh cười

Chùm ảnh 'gà khỏa thân' siêu vui nhộn