Chòm sao nào vô phép vô tắc nhất?

14:19, Thứ Năm, 02/07/2015 (GMT+7)

Chuyên gia phá luật chính là mấy vị Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình...

Những sao vô phép vô tắc nhất:

Hạng 1: Song Tử.

Hạng 2: Bạch Dương.

Hạng 3: Nhân Mã.

Hạng 4: Bảo Bình.

Còn những sao như Cự Giải, Song Ngư, Thiên Yết hoặc Thiên Bình khi điên lên cũng phá luật rất kinh nhưng ít xảy ra hơn so với 4 "vị" trên!

Những sao vô phép vô tắc nhất

Các sao thù lâu nhớ dai, không nên "dây vào":

Hạng 1: Thiên Yết.

Hạng 2: Ma Kết.

Hạng 3: Xử Nữ.

Hạng 4: Cự Giải.

Hạng 5: Song Ngư.

Nếu bạn định chờ đợi tính bao dung hoặc quên hẳn quá khứ, bỏ qua lỗi lầm từ mấy sao này thì bạn hết hy vọng rồi vì với mấy "vị" này, họ không trả thù là may lắm rồi. Còn đã trả thù thì chuyện nuôi hận vài chục năm của mấy sao này là... quá phổ biến.

Theo Ray
Đất Việt