Con gái 12 tuổi, nói tốt 3 ngoại ngữ của Trương Ngọc Ánh Con gái 12 tuổi, nói tốt 3 ngoại ngữ của Trương Ngọc Ánh
"Con gái là tài sản vô giá của tôi. Với tôi, có con là một phước đức lớn Trời cho. Tôi từng tự hỏi vì sao ngày xưa mình không sinh nhiều hơn", Trương Ngọc Ánh nói với VietNamNet.