Hoàng Thuỳ Linh, Thuý Ngân khoe vòng 1 với váy áo táo bạo Hoàng Thuỳ Linh, Thuý Ngân khoe vòng 1 với váy áo táo bạo
Sao đẹp tuần qua: Hoàng Thuỳ Linh và Thuý Ngân khiến người nhìn ngơ ngẩn khi khéo khoe thềm ngực nảy nở thấp thoáng sau đường cắt váy áo táo bạo.