Vua hài đất Việt: Tuần 16 - 10 - 2011

.

(MegaFun) - Vua hài đất Việt, sân chơi mới mang lại tiếng cười cho mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng. Chúng ta cùng theo dõi đêm phát sóng tiếp theo, ngày 16/10 của chương trình.

.
.
.
.