Đá bóng, đá mặt

.

(MegaFun) - Một thanh niên muốn thử độ chính xác cước bộ của mình đã tung cú sút vào quả bóng đặt trên đầu bạn. Nhưng hậu quả lại là...

.
.
.
.
.