Đốt người, lao xe xuống sông

.

(MegaFun) - Tiết mục đốt người rồi phi xe máy xuống sông rất nguy hiểm nhưng đáng tiếc, tiết mục này đã thất bại.

.
.
.
.
.