Á, có rắn kìa

.

(MegaFun) - Đang đi tham quan lồng nhốt rắn độc, chị em phụ nữ thấy con rắn biến mất và bỗng nhiên chui vào... váy của mình. Phản ứng của chị em sẽ là... 

.
.
.
.
.