Điều khiến mô tô điêu luyện

.

(MegaFun) - Kỹ thuật lái xe máy đỉnh cao: giật tung khăn trải bàn mà không làm đổ đám cốc, chén, bát đĩa bên trên.

.
.
.
.
.