Đánh rắm to nhất thế giới

Đánh rắm to nhất thế giới

(MegaFun) - Như tiếng máy cưa, vang động núi rừng, khiến mọi người giật mình thon thót, đó là tiếng... xì hơi của kẻ có biệt danh... Hà mã.