Làm sôi nước đá

Làm sôi nước đá

(MegaFun) - Làm nước đá sôi sùng sục và bốc khói nghi ngút. Ai có thể giải thích hiện tượng này?