Tom và Jerry là một seri phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ thu hút rất nhiều người xem ở mọi lứa tuổi

.
.