Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ - tập 6

Biên Kịch: Trương nam
Đạo Diễn: Lý Truyền Phong  Tỉnh Cương
Tổng Đạo Diễn: Hùng Úc
Tổng Giám chế: Lý Kiến;Mã Nhuận Sinh; Lưu Hải Quần
Xuất Phẩm: Lý Khang Sinh; Mã Nhuận Sinh; Giang Bội Trân

Diễn viên chính:

Nội dung
Câu truyện bắt đầu , 500 năm trước , một vị tướng quân đã dấu một kho báu bên trong quân cờ tử thần ( The Chess of Death ) . Truyền rằng ai có thể chiếm được kho báu này sẽ có thể làm bá chủ võ lâm . Rất nhiều môn phái trong võ lâm đang tìm kiếm 2 thứ :

1) Một thứ có thể giúp người điều khiển được quân cờ tử thần

2) Thanh gươm của sự sống và cái chết ( the Sword of Life and Death – Lin Shuang Jian) cần để mở the Chess of Death .

Ren Qian Xing ( Tony Sun ) và Yang Cam Feng ( Shao Bing ) vốn là 2 người bạn đã đối đầu với nhau trong cuộc chiến để tranh giành vị trí trong giới võ lâm . Họ còn là tình địch của nhau , cùng yêu Liu YiYi ( Liu Tao ) - nữ thần của lương thực  và là người thừa kế của Passionless Clan ( có thể tạm hiểu là một môn phái ôn hoà ) .

.
.