Barbie và phép thuật cầu vồng

Elina cùng với nấm trứng Bible của mình đến trường họ Thần tiên tại một lâu đài nguy nga tráng lệ. Ở đó cô đã gặp rất nhiều người bạn xinh đẹp và đã nghe được câu chuyện về nàng tiên trông coi cánh đồng Topia bị mụ phù thủy Laverna bắt cóc. Nàng tiên trông coi cánh đồng có rất nhiều phép màu và Elina không muốn cánh đồng thần tiên sẽ bị khô lạnh giá suốt mùa đông nên cô đã bàn với các bạn của mình tập hợp sức mạnh đánh bại phù thủi Laverna mang lại cầu vồng cho cuộc sống...

.
.
.