Trang 1

Chuyến tàu ...

3:10 to Yuma (I)

Cao bồi miền Tây

Báo thù

True Grit

Cao bồi miền Tây

Nhanh hay là ...

The Quick and the Dead

Cao bồi miền Tây

Bảy tay súng ...

The Magnificent Seven

Cao bồi miền Tây

Chuyến tàu ...

3:10 to Yuma

Cao bồi miền Tây

Người tốt, ...

The Good, the Bad and the Ugly

Cao bồi miền Tây

Giết thuê

Joe Kidd

Cao bồi miền Tây

Trái tim đen ...

Shadowheart

Cao bồi miền Tây

Kẻ giết Jesse ...

The Assassination of Jesse James

Cao bồi miền Tây

Không tha ...

Unforgiven

Cao bồi miền Tây

Thị trấn Tombstone

Tombstone

Cao bồi miền Tây

Tay súng Viễn ...

Blackthorn

Cao bồi miền Tây

Sự trả thù ...

Sweetwater

Cao bồi miền Tây

Những đồng ...

For a Few Dollars More

Cao bồi miền Tây

Một nắm đô ...

A Fistful of Dollars

Cao bồi miền Tây

Django, tay ...

Django

Cao bồi miền Tây

Trang 2

Miền Tây ...

Once Upon a Time in the West

Cao bồi miền Tây

Những tay ...

Young Guns II

Cao bồi miền Tây

Django, hãy ...

Django, Prepare a Coffin (Preparati la bara!)

Cao bồi miền Tây

Hai vùng chiến

Two Mules For Sister Sara

Cao bồi miền Tây

Mặt trời đỏ

Red Sun

Cao bồi miền Tây

Kẻ cưỡi bình ...

Dawn Rider

Cao bồi miền Tây

Cặp đôi thiện ...

Heathens And Thieves

Cao bồi miền Tây

Người giết ...

The Man Who Shot Liberty Valance

Cao bồi miền Tây

Những tay ...

Young Guns

Cao bồi miền Tây

Cảnh sát ...

Wyatt Earp

Cao bồi miền Tây

Một cuộc truy ...

The Searchers

Cao bồi miền Tây

Tứ hùng diệt ...

Silverado

Cao bồi miền Tây

Lãng tử cao ...

High Plains Drifter

Cao bồi miền Tây

Đánh đổi ...

The Proposition

Cao bồi miền Tây

Johnny Guitar, ...

Johnny Guitar

Cao bồi miền Tây

Kẻ ngoài vòng ...

The Outlaw Josey Wales

Cao bồi miền Tây

.