Đánh lạc hướng

Đánh lạc hướng

Xuất bản: 10:06, Thứ Sáu, 20/04/2012
.

Anh nọ làm văn phòng hỏi kế toán:

- Bảng chi tiêu của cơ quan ta, sao lại có mục chi “WTO” mất 20 triệu? Sao lại chi tiền cho tổ chức này!

- Khẽ thôi, sếp bảo viết tắt để đánh lạc hướng cơ quan thuế đấy!

- Nhưng khoản đó là gì thế?

- Đó là khoản chi “Vui vẻ tiền ôm”.

- !!!

Sưu tầm

.
.
.
.
.