Yên tĩnh tuyệt đối

Yên tĩnh tuyệt đối

Xuất bản: 10:23, Thứ Sáu, 18/05/2012
.

Khách mua nhà hỏi người môi giới: "Khu vực quanh ngôi nhà đó yên tĩnh chứ?".

- Ông yên tâm, tuyệt đối yên tĩnh. Người chủ trước bị bắn chết ở đó mà xung quanh không ai nghe thấy gì.

- !!!!!

Sưu tầm

.
.
.
.
.