.
  Lão nông và các con
  Xuất bản: 11:57, Thứ Hai, 30/06/2014
  .
  .

  Chúng ta đi tìm vàng ở đâu khi mà vàng ở ngay trong chính bàn tay của chúng ta. Nếu biết chăm chỉ lao động thì tự khắc chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt đẹp và chỉ có lao động mới đem lại cho chúng ta sự ấm no vững bền. Đó chính là bài học lão nông dạy các con của mình, mời các bạn xem clip:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .