.
  Thêm bạn bớt thù
  Xuất bản: 16:28, Thứ Ba, 01/07/2014
  .
  .

  Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ thế này: “Một người chỉ có thể cảm hóa và thu phục người khác bằng lòng tốt và thiện tâm”. Sống bằng tấm lòng vị tha, rộng lượng chúng ta sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn rất nhiều:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .