.
  Ba kể con nghe - Thùy Chi, đỉnh cao của hát live
  Xuất bản: 10:25, Thứ Ba, 23/09/2014
  .
  .

  Ba kể con nghe - Thùy Chi , đỉnh cao của hát live:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .