.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy lỡ tay :)
  Xuất bản: 10:39, Thứ Ba, 23/09/2014
  .
  .

  Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy lỡ tay :):

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .