.
  Bà cụ ăn xin viết lại định nghĩa nghệ sĩ nhân dân
  Xuất bản: 10:01, Thứ Tư, 08/10/2014
  .
  .

  Bà cụ ăn xin viết lại định nghĩa nghệ sĩ nhân dân:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .