.
  Chết cười với màn giả lợn lừa hai bé gái
  Xuất bản: 11:11, Thứ Năm, 09/10/2014
  .
  .

  Đúng là tiền bạc có thể hủy hoại tất cả:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .