.
  Đừng có đùa với cá mập nhỏ
  Xuất bản: 10:12, Thứ Tư, 08/10/2014
  .
  .

  Đừng có đùa với cá mập nhỏ:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .