.
  Khi DJ hack speed, thực sự quá đỉnh
  Xuất bản: 09:32, Thứ Sáu, 03/10/2014
  .
  .

  Khi DJ hack speed, thực sự quá đỉnh:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .