.
  Màn biểu diễn ghita đường phố cực đỉnh
  Xuất bản: 10:20, Thứ Hai, 27/10/2014
  .
  .

  Màn biểu diễn ghita đường phố cực đỉnh.

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .