.
  Người phụ nữ đã bước đi qua cuộc đời mình như thế đó
  Xuất bản: 16:33, Thứ Năm, 02/10/2014
  .
  .

  Người phụ nữ đã bước đi qua cuộc đời mình như thế đó:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .