.
  Sự hình thành trái đất và mặt trăng
  Xuất bản: 13:57, Thứ Hai, 06/10/2014
  .
  .

  Sự hình thành trái đất và mặt trăng:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .