Hệ thống phân loại phim của MPAA

15:00, Thứ Năm, 30/05/2013 (GMT+7)

Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - Motion Picture Association of America (MPAA) đưa ra Hệ thống phân loại phim của MPAA và áp dụng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ để phân loại phim trước khi lưu hành rộng rãi nhằm đảm bảo tựa đề, nội dung và tính chất của phim đúng với đối tượng xem. Đây là hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới để phân loại phim cho các đối tượng xem trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Tại Hoa Kỳ, Hệ thống phân loại phim của MPAA là hệ thống được công nhận rộng rãi nhất do tính hợp lý và khoa học của nó. Hệ thống này không phải là hệ thống của chính quyền Hoa Kỳ, không có hiệu lực hành chính theo kiểu cấm đoán mà là hệ thống khuyến cáo có lý gợi ý cho công chúng sử dụng sao cho hợp lý vì lợi ích của chính họ và gia đình họ. Hệ thống này chỉ sử dụng trong công nghiệp điện ảnh vì MPAA đã có đăng ký và bảo vệ bản quyền cho hệ thống này.

Hệ thống phân loại phim MPPA.
Hệ thống phân loại phim MPPA.

Các khuyến cáo sẽ lưu ý là trong phim có hay không các nội dung đáng chú ý trước khi xem như "ngôn ngữ dung tục", "hình ảnh bạo lực", "các cảnh chiến đấu", "các pha tình cảm mùi mẫn"... để người bán hàng và người mua tự quyết định hành vi.

Hệ thống phân loại

Hệ thống phân loại phim ảnh hiện hành của MPAA gồm:

Biểu tượng Nội dung phân loại
G G - General Audiences/ Có thể công chiếu rộng rãi
- Mọi người đều có thể xem.
- Không có hình ảnh khỏa thân, không có cảnh tình dục, sử dụng chất kích thích (gồm rượu bia, thuốc lá, ma túy...). Bạo lực và các lời lẽ thô tục chỉ nhẹ nhàng, rất ít.
PG PG - Parental Guidance Suggested/ Cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem
- Một số hình ảnh có thể không thích hợp cho trẻ em.
- Có một số sự báng bổ, tục tĩu, một vài cảnh khỏa thân và/ hoặc bạo lực, sử dụng chất kích thích nhẹ nhàng.
PG-13 PG-13 - Parents Strongly Cautioned/ Các bậc cha mẹ đặc biệt chú ý
- Một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi.
- Phim có thể có các lời tục tĩu, có cảnh khỏa thân dù không rõ ràng lắm, có cảnh bạo lực và/ hoặc sử dụng chất kích thích.
R R - Restricted/ Phim có giới hạn
- Không dành cho người dưới 17 tuổi mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.
- Có các lời tục tĩu, dâm dục, có cảnh khỏa thân rõ ràng. Bao gồm bạo lực, cảnh sử dụng các chất kích thích.
NC-17 NC-17 - No Children 17 or Under Admitted/ Không dành cho trẻ dưới 17 tuổi.
- Có cảnh, lời tục tĩu, dâm dục, khỏa thân, bạo lực, sử dụng các chất kích thích trong phim.


Khi một bộ phim lưu hành mà chưa được phân loại, nó sẽ phải mang nhãn NR (Not Rated/ Chưa phân loại). "NR" không phải là một nhãn thuộc hệ thống phân loại của MPAA. Vì hệ thống phân loại của MPAA rất uy tín và người xem, người mua phim rất tin tưởng nên các bộ phim chưa phân loại theo hệ thống của MPAA, nhưng dự tính sẽ phân loại theo hệ thống này thường quảng cáo bằng câu: "This Film is Not Yet Rated" hoặc thường xuyên hơn cả là "Rating Pending."

Áp dụng phân loại cho phim trên MegaFun

Hệ thống phân loại phim trên MegaFun sẽ sử dụng chuẩn của MPPA. Các bạn có thể tìm thấy phân loại này trong phần giới thiệu phim (các phim up mới từ tháng 6/2013).

Bên cạnh việc ghi rõ phân loại phim, MegaFun cũng sẽ có chú thích cụ thể để người xem chủ động chọn phim phù hợp.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!