Empire of the Sun - Đế chế mặt trời

14:12, Thứ Sáu, 10/04/2015 (GMT+7)

Empire of The Sun - Đế chế mặt trời là bộ phim kể về những ngày tháng lang thang kiếm sống của cậu bé quý tộc Anh, Jim Graham, trong trại tập trung của quân Nhật tại Thượng Hải hồi những năm 1930 – 1940.

>> Xem phim Empire of The Sun - Đế chế mặt trời

Soundtrack:

01. Suo Gan – James Rainbird
02. Cadillac Of The Skies     
03. Jim's New Life     
04. Lost In The Crowd     
05. Imaginary Air Battle     
06. The Return To The City     
07. Liberation: Exultate Justi     
08. The British Grenadiers
09. Toy Planes, Home And Hearth
10. The Streets Of Shanghai     
11. The Pheasant Hunt
12. No Road Home / Seeing The Bomb     
13. Exultate Justi