I, Robot - Tôi là người máy

10:51, Thứ Sáu, 17/04/2015 (GMT+7)

Bộ film nói về thời tương lai năm 2035, khi mà con người chế tạo ra robot để làm tất cả các công việc nặng nhọc cho mình. Nhưng khi một loại robot mới được chế tạo và tạo phản lại loài người... Chuyện gì sẽ xảy ra?

>> Xem phim I, Robot - Tôi là người máy

Soundtrack:

Top Floor, Por Favor
Superstition
NS5 Commercial
Rescue Me