Kang Ha-neul

Kang Ha-neul

Kang Ha Neul là diễn viên Hàn Quốc. Kang bắt đầu sự nghiệp của mình với nhạc kịch và chuyển sang lĩnh vực truyền hình và phim điện ảnh với các bộ phim như To the Beautiful YouThe Heirs.

Ngày sinh: 21 tháng 2 năm 1990
Nơi sinh: Busan, Hàn Quốc
Nghề chính: diễn viên
Hoạt động: 2006 đến
Học vị: Đại học Chung-Ang - khoa Sân khấu
Cư trú: Hàn Quốc
Kết hôn: độc thân
Phim đáng chú ý: To The Beautiful You, The Heirs, C'est Si Bon, Monstar
Giải thưởng quan trọng:

Tiểu sử:

Kang Ha Neul bắt đầu sự nghiệp của mình với Nhạc kịch, đặc biệt là trong Thrill Me (2010), Prince Puzzle (2011), Black Mary Poppins (2012), and Assassins (2012). Anh đã chuyển sang lĩnh vực truyền hình và phim điện ảnh, tham gia gần đây trong các bộ phim truyền hình To the Beautiful You (2012), Monstar (2013), và The Heirs (2013).

Phim mới nhất mà Kang Ha-neul đang tham gia là phim điện ảnh C'est Si Bon. Trong phim anh đóng vai một thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Twin Folio.

Các phim đã tham gia:

Battlefield Heroes
You're My Pet
Mourning Grave
C'est Si Bon
Empire of Lust
Twenty

Các phim truyền hình điện ảnh đã tham gia:

My Mom! Super Mom!
Hometown Over the Hill
Midnight Hospital
To the Beautiful You
Monstar
Two Weeks
Drama Festival "Unrest"
The Heirs
Angel Eyes
Misaeng