Mary Elizabeth Winstead

Mary Elizabeth Winstead

Mary Elizabeth Winstead là nữ diên viễn đạt Giải SAG và đề cử cho Giải Nghệ sĩ trẻ người Mỹ.

Ngày sinh: 28 tháng 11, 1984 

Nơi sinh: Bắc Carolina, Hoa Kỳ

Nghề chính: Diễn viên 

Hoạt động: Từ 1997 đến nay 

Kết hôn: Đã kết hôn với  Riley Stearns (2010)

Học vị: 

Phim đáng chú ý: Final Destination 3, Death Proof, và Black Christmas

Giải thưởng quan trọng:  Giải SAG và đề cử cho Giải Nghệ sĩ trẻ người Mỹ

Cư trú: Mỹ 

Tiểu sử: Đang cập nhật 

Phim đã tham gia:

2005  Checking Out      

Sky High   

Vòng tròn định mệnh 2 

2006  Black Christmas  

Bobby        

Final Destination 3       

2007  Live Free or Die Hard   

Grindhouse: Death Proof

Factory Girl        

2008  Make It Happen