Trailer phim The Gallows

Xem phim

The Gallows (Travis Cluff và Chris Lofing đạo diễn) lấy bối cảnh ở một trường trung học, với phong cách giả tài liệu. Trong một buổi biểu diễn kịch ở trường trung học, một học sinh đã bị treo cổ tới chết.

Trailer phim Howl - Ma Sói